UN รับสมัคร ผู้นำเยาวชน (หมดเขต 15 ก.ค. นี้)

UN เปิดตัวโครงการค้นหา ผู้นำเยาวชน พิเศษ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ (นิวยอร์ก) ได้ประกาศรับสมัครผู้นำเยาวชน ผู้มีความต้องการที่จะยุติความยากจน ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยตามหาบรรดาหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดสาขา ผู้พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจากทั่วโลก

ในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2016 ไปจนถึง 2030 ผู้นำเยาวชนแต่ละรุ่นจะได้ทำงานร่วมกับยุวทูตและองค์การสหประชาชาติในการช่วยกระตุ้นให้เยาวชนคนอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม โดยประเภทที่เปิดรับสมัครจะแบ่งออกเป็นหลายหมวดได้ด้วยกัน เช่น ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ ผู้ประกอบการ การเงิน สื่อสารมวลชน สังคมสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

๊์เกณฑ์การคัดเลือก:

  • แสดงออกถึงคามมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริม และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ความสามารถในการพูเชิญชวนผู้ฟังรุ่นราวคราวเดียวกัน
  • เป็นที่รู้จัก ในกลุ่มคนสาขาเดียวกัน
  • แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและอุทิศตน ต่อวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://sdgyoungleaders.org/#nominate-home

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

Comments

error: