(คลิป)“ในหลวง” ประทับพระที่นั่งพุตตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์…

“ในหลวง”ประทับ ณ พระที่นั่งพุตตาน กาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์

เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระที่นั่งพุตตาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ประทับ ณ พระที่นั่งพุตตาน กาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ครั้นเมื่อมีพระราชดำรัสตอบจบ ชาวม่านปิดพระวิสูตร พนักงานให้สัญญาน ชาวพนักงานประโครมแตร กองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิน ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระบรมราชินินาถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก welovethaiking

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

♥ Website : http://www.seventeenthailand.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
♥ Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments

error: