อ่านฟรี!! e-Books “หนังสือของพ่อ” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านฟรี!! e-Books “หนังสือของพ่อ” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงเป็นดวงใจให้ ชาวเกษตรน้อมนำคำสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยได้รวบรวมหนังสือที่เรียบเรียงพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ” โดยบริการให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/King-Rama9.php

e-Books

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

Website : http://www.seventeenthailand.com/
Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments

error: