วันนี้เป็นวันแห่งการปีนเขาของญี่ปุ่น ไปปีนเขากันน!!

3 ตุลาคม วันแห่งการปีนเขา

(登山の日, Tozan no Hi)

3 ตุลาคม วันแห่งการปีนเขา วันแห่งการปีนเขา (登山の日, Tozan no Hi) ก่อตั้งในปี 1992 โดยสมาคม Alpine Guides ประเทศญี่ปุ่น

3 ตุลาคม วันแห่งการปีนเขา

ความสำคัญในวันนี้เกิดจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นก็คือ と(10) ざん (3) = Tozan แปลว่า การปีนเขา มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนใช้เวลาว่างในวันหยุดโดยการไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3 ตุลาคม วันแห่งการปีนเขา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.muramura.com

Comments

error: