17 ภาพของพ่อ กับ ความทรงจำในวัยเยาว์

17 ภาพของพ่อ กับ ความทรงจำในวัยเยาว์


1250091059

ดาวน์โหลด-2

Wj3rVq

3

 

1

โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า กระป๋องคนจนเอาไว้ หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก เก็บภาษีหยอดใส่กระปุกนี้ 10% ทุกสิ้นเดือนสมเด็จย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทำอะไร เพื่อให้รู้จัก การให้

17 ภาพของพ่อ

5

10

ปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่ง ใช้เดือนละแท่ง จนกระทั่งกุด

8

6

เมื่อผู้แทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสำคัญใดๆ ทรงโปรดให้กรอกในช่อง อาชีพ ของพระองค์ว่า

“ทำราชการ”

9

11

ในหลวงทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น เปียโน กีตาร์ แซกโซโฟน ส่วนเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือ หีบเพลง หรือ แอกคอร์เดียน

12

7

พระองค์ท่านทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการถ่ายภาพเหมือนกับสมเด็จย่า และ รัชกาลที่5

13

14

ระหว่างประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น พี่น้องจะทรงใช้ภาษาฝรั่งเศส

แต่จะใช้ภาษาไทยกับสมเด็จย่าเสมอ

2

ทรงพระราชนิพนธ์พลงครั้งแรก เมื่อพระชนมพรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ แสงเทียนจนถึงปัจจุบันพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 48 เพลง

16

 

 

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

♥ Website : http://www.seventeenthailand.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
♥ Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments