มาทำบุญกันนะคะ!! เสาร์ 5 มือสองกองบุญรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้ สีดำ-ขาว

เสาร์ 5 มือสองกองบุญรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้ สีดำ-ขาว

เสาร์ 5

เสาร์๕ ตลาดบุญครั้งนี้ มีรับบริจาค สิ่งของด้วยนะ
เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอน ศีลธรรมกลับมา โลกาสงบเย็น
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สวนโมกข์กรุงเทพ
โครงการ มือสองกองบุญ เป็นโครงการที่ชมรมวิถีพอเพียงจัดขึ้น
เพื่อนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดี แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกมาจำหน่าย
เพื่อนำเงินมาทำกิจกรรมประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้คนใช้ของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการ ลดขยะให้กับโลก โดยเงินที่ได้จากการขายจะนำไปใช้ในกองบุญซึ่งแยกออกเป็น๕ ประเภทดังนี้
๑. ประโยชน์เพื่อพุทธศาสนา
๒.ประโยชน์เพื่อการศึกษา
๓. ประโยชน์เพื่อเด็กและคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
๔. ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๕. ประโยชน์เพื่อสัตว์พิการ ได้รับบาดเจ็บและถูกทอดทิ้ง
ประเภทของที่ต้องการ เสื้อผ้า สีขาว – ดำ (ไม่รับชุดชั้นใน) เครื่องประดับ กระเป๋า ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่คิดว่ายังเป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ขอบคุณข้อมูลและกิจกรรมดีๆจาก thailandexhibition.com

Comments

error: