เป็นบุญตายิ่งนัก..ลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.8 และ ร.9

เป็นบุญตายิ่งนัก..ลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.8 และ ร.9

เป็นบุญตายิ่งนัก …เมื่อได้เห็นลายพระหัตถ์เมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บนไปรษณียบัตรที่ทรงเขียนถึงสมเด็จย่า

เป็นบุญตายิ่งนัก
ไปรษณียบัตรของพระองค์เล็ก (ร.9)

ฉบับนี้เป็นของในหลวง ร.9 ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า

“กราบทูลสมเด็จย่าทรงทราบ เล็กคิดถึงมาก ภูมิพล”

2_152
ไปรษณียบัตรของในหลวง ร.8

ฉบับนี้เป็นของในหลวง ร.8 ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า

“วันที่ 14 มกราคม ทูลสมเด็จย่า นันคิดถึงมาก เดี๋ยวนี้นันมาอยู่บนภูเขา อานันท์”

3_114
ไปรษณียบัตรของในหลวง ร.8 (พี่เขียนตัวอย่างให้ลอก)

เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงเขียนให้ในหลวง ร.8 ทรงลอก

 

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

♥ Website : http://www.seventeenthailand.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
♥ Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments

error: