เปิดตัวแล้วโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” โอกาสและการเรียนรู้ใหม่ๆ ของคนที่สนใจพึ่งตนเอง

คุณพรรณราย พหลโยธินและครอบครัวอยู่วิทยาผู้ริเริ่มโครงการนี้ ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” เพื่อชักชวนคนไทยให้หันมาสู่การแบ่งปันและพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปลี่ยนช่วงวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ พึ่งตนเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ลงมือปฏิบัติการจริง มีหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อย่างนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร หรืออาจารย์ยักษ์จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเหล่าลูกศิษย์อาจารย์ที่มาเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรให้ตลอดโครงการ และยังมีสถาบันอาศรมศิลป์ที่มาให้ความรู้และทำงานวิจัยเพื่อถอดโมเดลของโครงการที่ได้ผลจริงออกมาให้คนไทยได้เรียนรู้และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

               โดยโครงการนี้มีเป้าหมายสร้างคนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองรวมไปถึงชุมชนด้วย และพร้อมเป็นแม่ทัพในการพาคนไทยฝ่าไปในทุกวิกฤต และสองสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม สร้างคุณค่าให้คนเห็นว่าการพึ่งตนเองและการแบ่งปันนี้เองที่จะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสามมุ่งสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสังคม เพื่อสร้างโมเดลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ นี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้คนไทยหันกลับมามองตัวเองและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่เรามี ที่เราสามารถนำมาสรรค์สร้างประโยชย์ได้อย่างมหาศาล และโครงการนี้จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน เป็นรอบๆ รอบละ 300 คน เริ่มจากการเข้าอบรมก่อน 1 วัน เพื่อรับความรู้ในการพึ่งตนเองและคุณค่าของการแบ่งปัน หลังจากนั้นก็อบรมหลักคิด หลักทำตามทฤษฎีใหม่ เป็นระยะเวลา 5 วัน และลงชุมชนจริงกับครูจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศอีก 10 วัน ก่อนที่จะได้กลับไปลงมือปฏิบัติจริงในชุมชนของตัวเอง โดยตั้งความหวังไว้ว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างต้นแบบโมเดลชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและแบ่งปันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง

โดยผู้ที่สนใจหากมีอายุ 25-50 ปี และสนใจจะเรียนรู้การพึ่งตนเอง ต้องการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ๆ อยากทำการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับตนเองและชุมชนของตัวเอง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทาง www.พึ่งตนเพื่อชาติ.com ประกาศผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับหารฝึกอบรม ทางโครงการก็ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองอย่างง่ายๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ติดตามได้ในเว็บไซต์เช่นกัน นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการริเริ่มอะไรใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และการแบ่งปันเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งตัวเราเองและชุมชนของเราก็เป็นได้ สมัครมาร่วมโครงการกันเยอะๆ นะคะ มีเรื่องราวน่าเรียนรู้และน่าสนใจมากมายเลยละค่ะ หรือลองสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่ www.พึ่งตนเพื่อชาติ.com  หรือ www.facebook.com/thaipuengton inbox ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ สามารถมาร่วมสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคมไปด้วยกันได้ค่ะ

Comments

error: