เรื่องเล่าอบอุ่นหัวใจ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับพระราชทานปริญญาบัตร จากในหลวง ร.9

 

เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาบัตร และนำบัณฑิตปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 นอกจากจะนำความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวจุฬาลงกรณ์ฯ ทั้งบัณฑิตและญาติมิตรที่มาร่วมงานมากล้นแล้ว

ในส่วนของฝ่ายราชวงศ์ยังมีเรื่องราวชวนอบอุ่นหัวใจเช่นกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉายพระรูปกับองค์บัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชวงศ์ และพระประยูรญาติ เช่นครอบครัวอื่นๆ และทรงตรัสแก่สมเด็จพระเทพฯ ว่า…

“พ่อเเม่เขาต้องถ่ายรูปวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาใช่ไหม เขาไปถ่ายที่ไหนกัน พาเราไปสิ” 

ทั้งนี้ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โดยมีหนังสือต่างๆ คำนวณว่า พระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกว่า 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชั่วโมง ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบทูลให้ทรงลดการเสด็จลง โดยให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับ ปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น แต่พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า…

“พระองค์ เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาที แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีๆ และตลอดไป เปรียบกันไม่ได้เลย”

และที่สำคัญไปกว่านั้น พระองค์ทรงบอกว่า…

“ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นสำคัญมาก เพราะบางคนไม่มีโอกาสศึกษาในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก อีกแล้ว” 

พระองค์ตรัสว่า…

“ข้าพเจ้า จะขอพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ บัณฑิตปริญญาตรี ไปจนกว่าจะไม่มีแรง”

และพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเช่นนี้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2544 จึงต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลง ด้วยพระชนมายุมากขึ้นประกอบกับทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์เช่นที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา campus.campus-star.com

ติดตามนิตยสาร OK! Magazine Thailand ได้ที่นี่…

♥ Website : http://www.okmagazine-thai.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/okmagazinethailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/okmagthailand
♥ Twitter : https://twitter.com/okthailand

Comments

Ano

เกสรา ลี้เจริญ (Ketsara Leecharoen) : Content Writer & Vedio Editor ประชาชนชาวเป็ดที่ยังคงพยายามอยู่ทุกวัน เพื่อที่จะเก่งขึ้น ปัจจุบันควบหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น นักเขียน กราฟฟิก ช่างภาพ/วีดีโอ รวมถึงงานตัดต่อ

error: