รวมธนบัตรในหลวง ร.9 ที่คนไทยพกติดกระเป๋ามานานกว่า 70 ปี

รวมธนบัตรในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่คนไทยพกติดกระเป๋ามานานกว่า 70 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชเมือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในช่วงต้นรัชกาลพบว่ามีธนบัตรแบบ 8 ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวนมากเนื่องจากธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้นั้นไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบหมึกนูน
กระทรวงการคลังจึงได้สั่งพิมพ์ธนบัตรใหม่จากบริษัท โธมัส เดอ ลา รู ประเทศอังกฤษ ซึ่งกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง

ธนบัตรแบบ 9

10

ธนบัตรแบบ 10

รวมธนบัตรในหลวง

ธนบัตรแบบ 11

โรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการพิมพ์ธนบัตรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยเริ่มพิมพ์ธนบัตรแบบ 11

          ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานมผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาช่วยในเรื่องงารออกแบบและการแกะแม่แบบสำหรับใช้เป็นแม่พิมพ์ ภายใต้การกำหนดรูปแบบอย่างศิลปะไทยจากกรมศิลปากร เพื่อให้ธนบัตรไทยมีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติอย่างภาคภูมิใจ

11

ธนบัตรแบบ 12

หลังจากที่โรงพิมพ์ธนบัตรได้ออกธนบัตร แบบ 11 กระจายสู่การหมุนเวียนในตลาดนานพอสมควร จึงได้มีการออกแบบใหม่ออกมาเป็นแบบที่ 12 โดยมี 3 ราคา คือ 10, 20 และ 100 บาท
และเพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแด่องค์มหากษัตริย์ไทยในอดีต จึงได้อัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขององค์กษัตริย์ผู้เป็นมหาราชเป็นลายด้านหลังของธนบัตร จึงเรียกธนบัตรชุดนี้ว่า แบบมหาราช

12

ธนบัตรแบบ 13

ในวาระฉลองสมโภชกรุงเทพมหานครครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการออกธนบัตรแบบใหม่เพื่อร่วมฉลองในโอกาสนี้ ธนบัตรแบบ 13 นี้มี 2 ราคา คือ 50 และ 500 บาท โดยลวดลายด้านหลังของธนบัตรเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร

13

ธนบัตรแบบ 14

เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ์สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และศาสนา และประโยชน์สุขแห่งมหาชนในราชอาณาจักร จึงเป็นที่มาของการรูปแบบธนบัตร แบบ 14 ที่ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจต่างๆบนลวดลายด้านหลังธนบัตร เพื่อเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณไพศาลแห่งพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการถวายความจงรักภักดีของเหล่าประชาชนใต้ร่มบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรี

14

ธนบัตรแบบ 15

รูปแบบของธนบัตรแบบ 15 มีความตั้งใจที่จะนำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ ทั้งในด้าน การพัฒนาด้านการเกษตร การวิทยาศาสตร์ การศาสนา และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ธนบัตรแบบ 15 มี 5 ราคา คือ 20 50 100 500 และ 1000 บาท และเป็นครั้งแรกที่มีการพิมพ์บนแผ่นโพลิเมอร์

15

ธนบัตรแบบ 1616

สุดท้ายนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงเรื่องธนบัตร โดย นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ขอให้ประชาชน อย่ากังวลเรื่องธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน เพราะธนบัตรแบบปัจจุบันสามารถใช้ชําระหนี้ได้ ตามกฎหมายโดยไม่มีกําหนด และเมื่อมีการออกธนบัตรแบบใหม่ในอนาคต ประชาชนก็ยังสามารถใช้ ธนบัตรแบบเดิมร่วมกับธนบัตรแบบใหม่ได้ต่อไป

สําหรับการออกธนบัตรแบบใหม่นั้น ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนที่จะเริ่ม กระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะมีธนบัตรแบบใหม่ออกใช้ ธปท. จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ล่วงหน้าโดยทั่วกัน

ขอคุณข้อมูลจาก : siambanknote และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางติดตาม seventeen Thailand

♥ Website : http://www.seventeenthailand.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/seventeenthailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/SEVENTEENthailand
♥ Youtube : http://www.youtube.com/user/seventeenthailandTV
♥ Twitter : https://twitter.com/Seventeenthai
♥ Snapchat : https://www.snapchat.com/add/seventeenthai

Comments

error: